Założyciel


/home/emexis/domains/erdad.pl/private html/wp content/uploads/2021/11/marek janigacz 1

Firma ERDAD Doradztwo Szkolenia Gry została założona przez Marka Janigacza – doświadczonego doradcę organizacyjnego, Trenera Biznesu Akademii SET® i projektanta gier symulacyjnych. Współautora książki „Game thinking w praktyce. Czego mogą nas nauczyć projektanci gier?”.

Na początku swojej kariery zawodowej był koordynatorem projektów badawczych prowadzonych dla podmiotów sektora bankowego, energetycznego i samochodowego.

W toku dalszej kariery koordynował działania wdrożeniowe w ramach projektów realizowanych na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Odpowiadał w nich za wdrożenie kilkuset usprawnień procesowych, obsługowych, organizacyjnych i kadrowych w kilkunastu instytucjach publicznych m.in. Ministerstwie Skarbu Państwa czy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Jeden z redaktorów i główny analityk Ogólnopolskich Badań Zarządzania Zmianą (2016 i 2017).

Od 2012 r. związany z branżą projektowania innowacyjnych narzędzi edukacyjnych. Współtwórca kilkudziesięciu gier symulacyjnych i szkoleniowych (zarówno komputerowych, planszowych czy konstrukcyjnych) z wielu obszarów tematycznych np. zarządzania zmianą, kierowania projektami czy komunikacji w zespołach wielokulturowych, w których wzięło udział kilkanaście tysięcy osób.

Swoje doświadczenie wykorzystuje, jako trener, prowadząc szkolenia biznesowe. W ciągu ostatnich 10 lat prowadził warsztaty dla wszystkich typów organizacji (MŚP, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych czy dużych korporacji), również w środowisku międzynarodowym (szkolenia prowadzone w języku angielskim), a także zdalnym. Prowadził, również zajęcia na studiach wyższych między innymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Łódzkim czy Collegium da Vinci w Poznaniu.

Ma na koncie prawie 4000 godzin pracy, jako wdrożeniowiec i trener.

Prywatnie maż, ojciec, a także niespełniony powieściopisarz.

Certyfikaty

/home/emexis/domains/erdad.pl/private html/wp content/uploads/2020/04/agilepm certyfikat
/home/emexis/domains/erdad.pl/private html/wp content/uploads/2020/04/img030