Gry symulacyjne


W myśl zasady komplementarności (zasada wzajemnego uzupełniania się), dopełnieniem oferty naszej firmy są autorskie gry symulacyjne.

Gry symulacyjne są niezwykle efektywnym narzędziem edukacyjnym, które wykorzystując potencjał nauki przez doświadczenie, uczy graczy pożądanych kompetencji np. biznesowych, negocjacyjnych, społecznych.

Uczestnicy gier symulacyjnych są w stanie w ciągu kilkugodzinnej rozgrywki doświadczyć sytuacji, zdarzeń i dylematów, z jakimi, na co dzień stykają się w swojej pracy zawodowej. Dzięki przetestowaniu licznych wariantów zdarzeń dostępnych w grze są w stanie wybrać najlepsze rozwiązania, które będą mogli zaimplementować w codziennym życiu.

Warto dodać, że gry symulacyjne są świetną zabawą, która bardzo mocno integruje uczestników.

GRY NA ZAMÓWIENIE

Firma Erdad tworzy gry symulacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Projektowanie mechaniki gry zawsze odbywa się na podstawie wnikliwych badań i analiz sytuacji danego przedsiębiorstwa, co dodatkowo wzmacnia „realizm” symulacji. Dzięki temu, narzędzie to idealnie oddaje specyfikę danej organizacji oraz sieć powiązań, w jakich się ona znajduje. Sprzyja to osiągnięciu lepszych celów edukacyjnych.

FIRMA ERDAD TWORZY GRY:

  • Planszowe
  • Karciane
  • Komputerowe (również przeglądarkowe)
  • Role playing

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów Państwa przyszłej gry.