Grand Hotel – design thinking


CEL GŁÓWNY: Praktyczne poznanie procesu Design Thinking


Cele edukacyjne:

  • Pozyskanie przez uczestników wiedzy w zakresie głównych założeń procesu Design Thinking.
  • Poznanie i przećwiczenie narzędzi wspierających projektowanie efektywnych rozwiązań dla klientów.
  • Rozwój sposobów myślenia projektantów, który skupia się na innowacyjności i użyteczności rozwiązań dla klientów i użytkowników końcowych.

Rodzaj i charakter gry:

  • Role playing – gracze wcielają się w rolę zespołów odpowiedzialnych za zaprojektowanie hotelu zgodnie z potrzebami kilku różnych grup docelowych np. rodziny na wczasach, pary zakochanych czy fana sportów ekstremalnych. Natomiast trener prowadzący wciela się w rolę przedstawicieli tych grup, po to by urealnić doświadczenie z gry zwłaszcza podczas fazy empatyzacji.
  • Zespołowy – uczestnicy połączeni będą w kilkuosobowe zespoły. Każdy zespół będzie miał „swoją” grupę docelową przyszłych klientów hotelu, dla których będą musieli zaprojektować prototyp hotelu zgodnie z ich potrzebami.
  • Kooperacyjny – gracze muszą ze sobą współpracować w celu osiągnięcia celu, jakim jest, jak najlepsze zaprezentowanie prototypów/makiet hotelu przed przedstawicielami grup docelowych (Trenerem) pod koniec warsztatów.
  • Etapowy – gra podzielona jest na 5 etapów różniących się pomiędzy sobą zadaniami i celami. Każdy etap będzie odpowiadał kolejnemu etapowi w procesie Design Thinking.

Liczba graczy: Maksymalnie 8 – 30          Czas gry: 4h – 8h          Dostępna wersja gry: Off-line i on-line


Fabuła:

Gracze wcielają się w rolę projektantów innowacyjnego hotelu w całości opartego na potrzebach przyszłych klientów. Narracja gry jest połączeniem fabuł między innymi z takich filmów, jak Grand Budapest Hotel i Ocean’s Thirteen.

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu.