CSR – Społeczna Odpowiedzialność Konsultanta


W obecnych czasach, coraz popularniejsza staje się dziedzina o nazwie Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR). Jest ona sposobem zarządzania organizacją, który bierze pod uwagę zarówno własne cele jak i interes społeczny.

Marek Janigacz jest autorem pojęcia Społecznej Odpowiedzialności Konsultanta (Consultant’s Social Responsibility), które stanowi parafrazę anglojęzycznej nazwy wspomnianej powyżej koncepcji. Według Marka, zewnętrzni konsultanci powinni wprowadzać zmiany organizacyjne, według zasady „win-win”, pamiętając dodatkowo o wpływie, jaki ich działania mają na bezpośrednich beneficjentów zmiany, którymi przeważnie są szeregowi pracownicy. Konsultanci powinni mieć na uwadze również emocje i potrzeby pracowników, a nie tylko wytyczne zleceniodawców.

Firma Erdad stara się podążać za tymi wartościami podczas
prowadzenia projektów, dla każdego ze swoich Klientów.