Doradztwo


Celem usług doradczych prowadzonych przez naszą firmę jest wsparcie procesów usprawniających zarządzanie zasobami ludzkimi.

W naszej ofercie znajdą Państwo dedykowane projekty doradcze z zakresu:

 • Zarządzania zmianą
 • Opisów stanowisk pracy
 • Wartościowania stanowisk pracy
 • Systemów ocen okresowych
 • Pozafinansowych systemów motywowania
 • Zarządzania innowacyjnością
 • Mapowania i optymalizacji procesów w ramach zarządzania przez procesy

W celu zapewnienia skutecznych wdrożeń
wykorzystywane metody pracy to m.in.:

 • Analiza dokumentacji
 • Pogłębione wywiady indywidualne
 • Zogniskowane wywiady grupowe
 • Warsztaty zespołowe
 • Kwestionariusze ankiet
 • Obserwacje nieuczestniczące

Zakres prac zawsze ustalany jest indywidualnie z Klientem w oparciu o analizy i diagnozę obecnej sytuacji danej organizacji.
W przypadku zainteresowania naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu.