PATHFINDER – komunikacja


Dołącz do zespołu odpowiedzialnego za zbudowanie i wysłanie łazika na Marsa. Dobra komunikacja w zespole to klucz do sukcesu.

CEL GŁÓWNY: Rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych.


Cele edukacyjne:

  • Rozwój umiejętności precyzyjnego przekazywania informacji.
  • Rozwój kompetencji związanych z rozwiązywaniem konfliktów w zespole.
  • Dostosowywanie swojego przekazu do zmieniających się warunków komunikacyjnych (ograniczeń).
  • Poznanie i przećwiczenie różnych stylów i technik negocjacyjnych.
  • Rozwój komunikacji niewerbalnej i pisanej.

Rodzaj i charakter gry:

  • Konstrukcyjna – zadaniem graczy będzie budowa prawdziwego robota terenowego/łazika z dostępnych materiałów.
  • Role-playing – gracze będą odgrywać pewne role charakterystyczne dla różnych typów osobowości.
  • Zespołowy – rozgrywka będzie prowadzona pomiędzy 2 albo 3 zespołami.
  • Rundowy – gra podzielona będzie na etapy/rundy różniące się pomiędzy sobą zdaniami i narzuconymi zasadami.

Liczba graczy: Maksymalnie 24           Czas gry: 4h – 8h


Opis gry:

NASA odkryła na Marsie ślady wody w stanie ciekłym. Gracze wcielają się w rolę konstruktorów łazika marsjańskiego, który ma zadanie zbadać to znalezisko.
Celem graczy jest budowa, testowanie oraz prezentacja gotowego robota przed oceniającym (trenerem prowadzącym). Rozgrywka gry Pathfinder jest symulacją pracy zespołów projektowych o niejednorodnym charakterze. Komunikacja jest zaburzona np. gracze nie mogą się porozumiewać inaczej niż tylko rysując lub pokazując itd.
Dodatkowym utrudnieniem jest brak instrukcji, co dodatkowo potęguje efekt zagubienia i chaosu, z którym zespół musi sobie wspólnie poradzić.
Dzięki grze uczestnicy zdobędą umiejętności rozwiązywania konfliktów w grupie czy precyzyjnego przekazywania informacji np. przećwiczą dostosowywanie swojego przekazu do zmieniających się warunków komunikacyjnych (ograniczeń). Dodatkowo poznają różne style negocjacyjne, a także rozwiną komunikację niewerbalną i pisaną.

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu.