Pathfinder – zarządzanie projektami


Dołącz do zespołu odpowiedzialnego za zbudowanie i wysłanie łazika na Marsa. Efektywna praca w zespole projektowym to klucz do sukcesu.

CEL GŁÓWNY: Rozwinięcie kompetencji pracy w zespole projektowym


Cele edukacyjne:

  • Praktyczne zapoznanie się z etapami prowadzenia projektu (zgodnych ze standardem PMBOK® Guide).
  • Doświadczenie pracy w zespole projektowym.
  • Poznanie i przećwiczenie podstawowych technik i metod zarządzania projektami (w tym pochodzących, także z metodyk zwinnych).
  • Rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych.

Rodzaj i charakter gry:

  • Konstrukcyjny – zadaniem graczy jest budowa prawdziwego robota terenowego/łazika z dostępnych materiałów.
  • Zespołowy – rozgrywka prowadzona jest pomiędzy kilkoma zespołami (max 4).
  • Zgodność czasu – czas rozgrywki przebiega w czasie rzeczywistym.
  • Rundowy – gra podzielona jest na etapy/rundy różniące się pomiędzy sobą zdaniami i narzuconymi zasadami (podział rund zgodnie z etapami prowadzenia projektu).

Liczba graczy: Maksymalnie 20          Czas gry: 4h – 8h          Dostępna wersja gry: Tylko offline


Opis gry:

NASA odkryła na Marsie ślady wody w stanie ciekłym. Gracze wcielają się w rolę konstruktorów łazika marsjańskiego, który ma zadanie zbadać to znalezisko.

Celem graczy jest budowa, testowanie oraz prezentacja gotowego robota przed oceniającym (trenerem prowadzącym). Rozgrywka gry Pathfinder jest symulacją pracy zespołów projektowych o niejednorodnym charakterze.

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, zapraszamy do kontaktu.